Nguồn: vtv.vn

Xem đầy đủ chương trình: https://vtv.vn/video/quoc-hoi-voi-cu-tri-17-5-2021-500661.htm